Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı! SON DAKİKA: Eylül 2022 TCMB’nin faiz kararına ne oldu?

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizinin yüzde 13’ten yüzde 12’ye düşürülmesine karar verdi.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin ekonomik aktivite üzerindeki zayıflatıcı etkisi artmaya devam ediyor. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik çözüm araçları sayesinde başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerde arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da üretici ve tüketici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi uluslararası ölçekte devam ediyor. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finans piyasaları üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Ancak gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları, arz-talep uyumsuzluğu ve işgücü piyasalarındaki katılık nedeniyle enflasyondaki artışın beklenenden daha uzun sürebileceğini vurgulamaktadır. Ülkeler arasında farklılık gösteren ekonomik görünüme bağlı olarak, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere merkez bankalarının geliştirdiği yeni destekleyici uygulamalar ve araçlarla çözüm bulma çabalarının devam ettiği görülmektedir.

2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendi. Temmuz ayının başından bu yana öncü göstergeler, zayıflayan dış talep nedeniyle büyümede yavaşlamaya işaret ediyor. İstihdam kazanımları, karşılaştırılabilir ekonomilerden daha olumludur. İstihdam artışına katkı sağlayan sektörlere bakıldığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklendiği görülmektedir. Sürdürülebilir bileşenlerin büyüme kompozisyonundaki payı artarken, turizmin cari dengeye beklentileri aşan güçlü katkısı devam ediyor. Ayrıca, enerji fiyatlarının yüksek seyri ve ana ihracat pazarlarında durgunluk ihtimali, cari denge üzerindeki riskleri canlı tutuyor. Cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı için önemlidir. Kredilerin büyüme hızı ve ulaşılan finansal kaynakların ekonomik faaliyetle amacına uygun olarak buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, açıklanan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla son dönemde önemli ölçüde genişleyen politika-kredi faiz farkının ulaştığı denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek için araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; Jeopolitik gelişmelerin neden olduğu enerji maliyet artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkileri ve küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların neden olduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. Ancak üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, azalan dış talep nedeniyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğine işaret etmektedir. Küresel büyümeye ilişkin belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, sanayi üretimindeki ivmenin ve istihdamdaki artış eğiliminin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilmesine karar vermiş ve mevcut görünüm çerçevesinde güncellenen politika faizinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir. TCMB, fiyat istikrarını sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaştırmak amacıyla tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liraizasyonu teşvik eden kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirmeye devam etmektedir. Para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politikası adımları kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda, enflasyonda kalıcı bir düşüşe işaret eden güçlü göstergeler ortaya çıkana ve orta vadeli yüzde 5 hedefi belirlenene kadar, liraizasyon stratejisi çerçevesinde elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. elde edilir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin devam etmesi ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin devam etmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak düşmesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için uygun bir zemin oluşturulacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.”

Leave a Comment