TCMB faiz oranlarını 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 12’ye indirdi.

TCMB, karar metninde “finansal koşulları destekleyici olmanın önemine” vurgu yaptı.

PPK’nın bugünkü karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecek” denildi.

Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politikası adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

“Yüksek küresel enflasyonun etkileri yakından izleniyor”

TCMB karar metninde, jeopolitik risklerin ekonomik aktivite üzerindeki zayıflatıcı etkisinin dünya genelinde artmaya devam ettiği, önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve durgunluğun kaçınılmaz bir risk unsuru olduğu belirtildi.

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik çözüm araçları sayesinde başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerde arz kısıtlarının olumsuz etkilerinin azaldığını belirten TCMB, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirterek, yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finans piyasaları üzerindeki etkileri yakından izlenmiştir.

“Merkez bankalarının para politikalarındaki ayrışma sürüyor”

Gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları, arz-talep uyumsuzluğu ve işgücü piyasalarındaki katılık nedeniyle enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun sürebileceğini vurgulayan TCMB, para politikası adımlarında ve iletişimde yaşanan farklılığın da arttığını belirtti. Gelişmiş ülke merkez bankalarının ekonomik görünümündeki farklılık nedeniyle devam ediyor.

TCMB karar metninde ayrıca, finansal piyasalarda artan belirsizliklere merkez bankalarının geliştirdiği yeni destekleyici uygulamalar ve araçlarla çözüm üretme çabalarının devam ettiği gözlemleniyor.

“Göstergeler büyümede yavaşlamaya işaret ediyor”

TCMB, Türkiye’deki ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelerinde, 2022 yılının ilk yarısında güçlü bir büyüme görüldüğünü, ancak Temmuz ayının başından itibaren öncü göstergelerin zayıflayan dış talep nedeniyle büyümede yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

İstihdam kazanımlarının benzer ekonomilere göre daha olumlu olduğunu vurgulayan TCMB, özellikle istihdam artışına katkı sağlayan sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklendiğini belirtti.

“Mevcut denge üzerindeki riskler canlı”

Sürdürülebilir bileşenlerin büyüme kompozisyonundaki payının arttığını belirten TCMB, turizmin cari dengeye beklentilerin üzerinde güçlü katkısının devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ve ana ihracat pazarlarında durgunluk olasılığının cari işlemler dengesi üzerindeki riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

“İletim mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlar güçlendirilecek”

TCMB karar metninde kredilere ilişkin olarak, “Kredilerin büyüme hızı ve ulaşılan finansman kaynaklarının ekonomik aktivite ile amacına uygun olarak buluşması yakından takip edilmektedir. son dönemde önemli ölçüde açılmış olup, açıklanan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla yakından izlenmektedir.” Kullanılmış.

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek için araçlarını güçlendirmeye devam edeceği mesajını da verdi.

“Barış ortamının tesis edilmesiyle dezenflasyon sürecinin başlayacağı öngörülmektedir”

Enflasyonda gözlenen yükselişte; Jeopolitik gelişmelerin neden olduğu enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkilerinin, ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkilerinin ve küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların neden olduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devam ettiğini belirten TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarını ve finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. Azimle ve kararlılıkla atılan adımlarla birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngördü.

50 baz puanlık indirim bekleniyor

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, faizin 50 baz puan düşürülerek yüzde 12,50’ye düşürülmesiydi.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından gerçekleştirilen ve 17 kurumun katıldığı ankette medyan beklenti, politika faizinin 50 baz puan düşürülerek yüzde 12,50’ye düşeceği yönündeydi.

9 kurum faiz indirimini beklerken, 8’i 100 baz puan, bir kurum da 50 baz puan beklentisini açıklamıştı.

TCMB, Ağustos ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz bir kararla faiz oranlarını 100 baz puan indirmeye karar verdi.

Leave a Comment