Ticari kredi komisyon limitleri

BLOOMBERG HT/ÖZEL

Ekonomi yönetimi, kredi piyasasının işleyişine ilişkin düzenlemelerin etkinliğini artırmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ticari kredi maliyetlerinin Merkez Bankası’nın para politikası faizine yakınsaması için bankaların ticari kredilere uyguladıkları kısa vadeli kullandırım komisyonlarının sınırlandırılması hedeflenmektedir.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre bankalara yönelik bu adımla daha önce Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan “ticari kredilerde faiz tavanı” uygulamasının etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemenin ardından bankacılık sektöründe ticari kredi faizlerinde ciddi düşüş yaşanmış ve kredi faizleri yüzde 30’dan yüzde 21’e inmiştir. Ancak düzenleme sonrasında kısa vadeli kredi kullandırımları tercih edilmeye başlanmış ve bankalar bu kısa vadeli kullandırımlar için yüksek aylık komisyon ve kullandırım ücretleri uygulayarak kredi maliyetlerini düzenleme öncesi görülen seviyelere yakın tutmayı amaçlamışlardır. Bankaların düşen kredi faiz oranları ile kendi risk maliyetleri arasında denge kurabilmeleri için kredinin yüzde 1,1’i oranında kredi kullandırma ücreti uygulandı. Bu sayede düşen faiz oranlarına rağmen kredi maliyetleri aynı seviyede tutulmaya çalışılmıştır.

Getirilmesi planlanan yeni sınırlama ile ticari kredi maliyetlerini ön düzenlemeye yaklaştıran bu arka kapı uygulamasına son verilmesi veya istikrar sağlanması hedefleniyor.

20 Ağustos’ta yapılan düzenleme ile Merkez Bankası, bankaların vereceği krediler için katsayı karşılığında menkul kıymet oluşturma zorunluluğu getirdi. Bu düzenleme ile Merkez Bankası referans faiz oranının 1,4 katı faizli krediler için yüzde 20, 1,8 katı ve üzeri krediler için yüzde 90 menkul kıymet bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu da o gün için yüzde 16,32 olarak uygulanan referans faiz oranı üzerinden yüzde 23 ve yüzde 29 faiz tavanları getirdi.

Referans oranının %20-26.5’e yaklaşması bekleniyor.

Geçen ay faiz oranıyla birlikte referans faiz de düşürüldü ve tavanlar yüzde 21,5 ve yüzde 27,6 olarak revize edildi. Merkez Bankası’nın bugünkü indiriminin ardından referans faiz oranının yüzde 20 ve yüzde 26,5’e yaklaşması bekleniyor.

Merkez Bankası, faizin yüzde 12’ye indirildiği PPK metninde, “Açıklanan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla son dönemde önemli ölçüde açılan politika-kredi faiz farkının ulaştığı denge, yakından izlenmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek için araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.

Leave a Comment