Tüketici ve konut kredilerinde yeni düzenleme: Sigortalı ve sigortasız sunulacak

Oluşturulma Tarihi: 23 Eylül 2022 12:09

Tüketici ve konut kredilerinde yeni düzenlemeye göre; Kredi sözleşmeleri sigortalı ve sigortasız olarak düzenlenecektir. Uygulama 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

class=”medyanet-inline-adv”>

Bakanlık tarafından hazırlanan Tüketici Kredi Sözleşmeleri ve Konut Finansman Sözleşmeleri yönetmeliğinde değişikliklere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin finansal kuruluşlara karşı bilgi asimetrisi ve güç dengesizliği yaşadığı belirtilirken, sözleşme metinlerinin ve sonrasında gerçekleştirilen tüketici işlemlerinin çok fazla hukuki ve teknik terim içerdiği hatırlatıldı. Bu nedenlerle, finansal piyasalarda kurulan sözleşme ve uygulamalara karşı tüketicilerin diğer tüketici işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasalara göre daha etkin ve daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğu belirtildi. Bugüne kadar bu metinlerle ilgili yasal metinler ve uygulamalar, tüketicinin korunması amacıyla Tüketici Kredi Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde katı emredici kurallara bağlanmıştır.

class=”medyanet-inline-adv”>

“DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI GEREKİYOR”

Zaman içerisinde finansal piyasalarda yaşanan tereddüt ve uyuşmazlıkların giderilmesi, belirlilik ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uyulması amacıyla söz konusu düzenlemelerde değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 24 Mart 2022 tarihli ve 7392 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. ‘ denildi.

‘SİGORTALI VE SİGORTASIZ SUNULABİLİR’

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

“Tüketicilerimizin finansal okuryazarlığının düşük olması nedeniyle, cayma hakkının kullanılması için gerekli bildirimde bulunmadan kredi borcunun tamamını 14 gün içinde erken ödemeleri durumunda cayma hakkını kullandıkları kabul edilir ve ücretler tahakkuk eden faiz ve kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere ödenen ücretler dışında iade edilmesi gereken tutarlar tüketiciye iade edilir.30 TL şartı kaldırılarak, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı açılarak ekonomik menfaatinin korunması amaçlanmıştır. belirsiz vadeli kredi sözleşmelerinde faiz indiriminin uygulanması için gün içinde bildirimde bulunmak ve sözleşmeye bağlı faiz oranının düşürüldüğü dönemin son ödeme tarihinden itibaren bu değişikliğin uygulanmasına olanak sağlamak suretiyle, sözleşmeye bağlı faiz oranının düşürülmesi Faiz oranı Tüketicilerimizin katlanmak zorunda kalacağı faiz yükünün azaltılması hedeflendi.

class=”medyanet-inline-adv”>

Kredi ve sigortaların kullanım şartı olarak paketler halinde sunulan ürün ve hizmetlerin uygulamada yoğun tüketici şikayetlerine neden olduğu dikkate alınarak, yapılan düzenleme ile farklı faiz oranları ile indirimli kredi teklifini tercih edebilmek için , alacaklının öngördüğü kredi ile ilgili sigortalar dışında, tüketicinin yan finansal ürün veya hizmetlere ihtiyacı yoktur ve yararlanmayacaktır. Hizmet satın alma zorunluluğu yasaklanarak, tüketicilerimizin kredi nedeniyle uğradıkları maliyet ve uyuşmazlıkların azaltılması hedeflenmiştir. Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerine ilişkin kredi sigortaları ile ilgili olarak; Ancak tüketiciye sigortasız kredi seçeneği sunuluyorsa, kredi sözleşmesinin bir şartı olarak tüketiciden kredi ile paket oluşturacak şekilde krediye ilişkin sigorta yaptırması talep edilebilir. . Tüketicinin dilediği sigorta şirketinden yaptıracağı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, aynı rizikonun teminatını sağlayan tek bir sigortanın yaptırılabileceği ve rizikonun gerçekleşmesi halinde, asıl alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçe, borç verenin iradesi ne olursa olsun kabul edilmelidir.

class=”medyanet-inline-adv”>

Leave a Comment